Frum domny Nejmedia.net

Reklama zde. Your ad here.

Kvalitn nstroje pro webmstery:
Nejmedia.net , Web-recenze.cz,
Katalog klan Godlike.cz , Ankety a potadla
 - Seznam tmat - Odpovdt - Statistika - Registrace - Hledat -

Frum Nejmedia / Godlike.cz / Spuštìní Godlike.cz
Autor Zprva
admin
Administrtor
# Zaslno: 21 ec 2007 12:44 - Zmnil/a: admin


Dnes byl spuštìn nový server Godlike.cz.
Tento server se má stát katalogem klanù, aliancí a jiných spolkù hrající poèítaèové hry.
Zároveò je zde i katalog hráèù. Pøièemž jak klany, tak hráèi si o sobì mohou vyplnit všechny možné dùležité informace. Hráèi zde budou moci hledat klany, stejnì tak jako klany nabírat nové hráèe.
Možnosti nastavení všech her, hráèù, èlenù a klanù jsou opravdu velké, proto by pro nìkteré klany možná server postaèil i jako základna pro prezentaci jejich klanu.

Proè tedy svùj klan registrovat?
Dáte o sobì vìdìt.
Jako v každém jiném katalogu získáte odkaz na Váš skuteèný klanový web.
Získáte další možnost jak shánìt nové èleny a další kontakty, napøíklad soupeøe.
atd

V tomto fóru mùžete hodnotit, kritizovat i chválit tento server, obzvláštì rád budu za pøípadné objevení chyby.
Zdenìk Hejl

www.godlike.cz

Vae odpov

          Code  vypnout *Co to je?
Napite s diakritikou slovo "cervena":

 » Uivatelsk jmno  » Heslo 
 
 


miniBB forum software © 2001-2021
Erotick pomcky