Fórum domény Nejmedia.net

Reklama zde. Your ad here.

Kvalitní nástroje pro webmástery:
Nejmedia.net , Web-recenze.cz,
Katalog klanů Godlike.cz , Ankety a počítadla
 - Seznam témat - Odpovědět - Statistika - Registrace - Hledat -

Fórum Nejmedia / Nejmedia / PlánovanĂ© zmìny systĂ©mu! DĂąleĹľitĂ©!
Autor Zpráva
admin
Administrátor
# Zasláno: 31 Bře 2006 17:17 - Změnil/a: admin


Prosím všechny, aby se vyjádøili k následujícím zmìnám.. :


° Zrušení odmìn a platby za zobrazení textového banneru
° Oddìlení textových a popunder kampaní - kredity za popunder zvláš? od kreditù získaných za prokliky textových bannerù.
Kredity již nebudou universální, nebude je možno pøesouvat mezi textovou a popunder reklamou,
kampanì budou rozdìleny...
° Souèasné kredity bude možno libovolnì pøerozdìlit mezi popunder a textovou reklamu, po pøerozdìlení pùvodní universální kredity zaniknou..
° Souèasný pomìr ceny jednoho prokliku textového banneru odhaduji na 9 kreditù za 1 proklik
(pøi clickratu 0,2%), pøesná hranice bude stanovena pozdìji..
° Pomìr 1 souèasný kredit bude po budoucím oddìlení stále 1 kredit pro popunder = 1 zobrazené popunder okno
° Další drobné zmìny (napøíklad statistiky již nebudou poèítat placená zobrazení, ale jen celkový poèet)Prosím, vyjádøete se.. uvítám veškeré návrhy, kritiku...
Zmìny jsou potøeba ze dvou dùvodù: bude to tak lepší a odlehèí to serveru..

radec
# Zasláno: 31 Bře 2006 18:00


1. oddìlení kampaní popunder oken od textové se mi zdá hodnì zbyteèné a nepraktické. ALe uvítal bych kdybych vidìl, kolik za den vyskoèilo oken a kolikrát bylo kliknuto na mùj textový banner

ale cena 9 kreditù za proklik se mi zdá hodnì, myslím, že by plnì staèilo tak 5-6 (+ zabránìní ledabylému proklikávání bannerù)

admin
Administrátor
# Zasláno: 31 Bře 2006 18:10 - Změnil/a: admin


oddìlení ... zbyteèné a nepraktické
Uznávám, že to je trochu ústupek od pùvodní myšlenky Nejmedia,
ale pomìr mezi textovou reklamou a popunder reklamou není pøíliš vyrovnaný a jen ztìží toho lze docílit..
Po oddìlení to bude naprosto pøehledné a spravedlivé..

cena (zatím odhad) 9 kreditù za proklik se mi zdá celkem pøimìøená,
v souèasnosti za proklik zaplatíte 4 kredity + ho musite prumìrnì cca 100x-1000x zobrazit (ne každé zobrazení je proklik :) ) a to stojí dalších 1 až 10 kreditù ...
Ale možná to nechám jako akci: nìco ve stylu, všechny pøevody v prvním týdnu po zmìnì budou výhodnìjší.. :) možná i tìch 5 kreditù..

lump
Člen
# Zasláno: 2 Dub 2006 10:09


A co takhle povolit prevod kreditu z popup uctu na ucet textovy
a naopak ne? :)

admin
Administrátor
# Zasláno: 2 Dub 2006 11:18


lump
zatím vše vidím tak, že souèasné (universální) kredity si budete moci pøevést kamkoliv,
ale poté již nebude možno kredity pøesouvat mezi textovou a popunder reklamou..

lump
Člen
# Zasláno: 2 Dub 2006 13:40


Ale prevody mezi ucty budou fungovat, ne?

admin
Administrátor
# Zasláno: 2 Dub 2006 16:57


Prevody mezi ucty budou fungovat.
Prevadet se vsak budou zvlast popunder okna a zvlast textove bannery..

admin
Administrátor
# Zasláno: 2 Dub 2006 17:07


Nová verze bude pravdìpodobnì spuštìna v pátek 21.4. v noci.
Systém bude tou dobou na chvíli odstaven...
Uživatelské úèty a kampanì by mìly být zachovány, avšak dojde k resetnutí všech statistik systému (budou podrobnìjší).
Reklamní kódy na stránkách NEBUDE nutné mìnit.

scsc
# Zasláno: 3 Dub 2006 15:21


Podle mne by to mnelo zustat tak jak to je. Ale já to už nezmenim...
Dejte tam moĹľnost pri kampani v jakych velikostech se bude na cidzich strankach zobrazovat.
A dejte tam i moĹľnost vymeny obrazkovych banneru 88*31. Kazdy uzivatel by mnel napr.1MB na ukladani svych banneru pro pouziti do kampane.
A chtel bych vedet jake webmastery mam pod sebou. A podrobné statistiky kto a kdy mi vydelal kolik bodu.
napr.
scsc bannery popup
1.3.2006 8 body 62 bodu
2.3.2006 3 body 12 body

Ale za zobrazovani banneru bychom mneli dostávat alespoò 0.01 nebo 0.001 bodu. (a i platit napr. 0.02 0.002)

admin
Administrátor
# Zasláno: 3 Dub 2006 17:29


scsc:

Podle mne by to mnelo zustat tak jak to je. Ale já to už nezmenim...
Zmìny jsou nutné z nìkolika dùvodù.. hlavní z nich je odlehèení zátìže serveru.

Dejte tam moĹľnost pri kampani v jakych velikostech se bude na cidzich strankach zobrazovat.
Po pøechodu na novou verzi již se nebude platit za zobrazování kampaní -> majiteli kampanì nebude platit za zobrazování svých kampaní na špatných pozicích, jen èisté prokliky. A bude samozøejmì na webmásterovi, jestli bude chtít zobrazovat velký nebo malý banner, jestli na viditelné pozici, èi nìkde na konci stránky.. èím lepší pozici nabídne, tím vìtší bude mít úspìšnost a tím víc webmáster získá..

A dejte tam i moĹľnost vymeny obrazkovych banneru 88*31
Pøidání obrázkových formátù reklamy zatím neuvažuji, možná v budoucnu.

A chtel bych vedet jake webmastery mam pod sebou
Ano do nové verze systému takovou statistiku plánuji, uvidíte všechny webmástery pod sebou a kolik Vám celkem vydìlali popunder oken a kolik proklikù textových bannerù.
Navíc budou rozšíøeny denní statistiky pøíjmù a výdajù, které budou rozdìleny na zisky/útraty/pøevody a to zvláš? pro textovou a zvláš? pro popunder reklamu.
Také budou k dispozici denní statistiky ziskù z webmásterù v jednotlivých vrstvách celkem.

+ Statistiky textových kampaní budou obsahovat sloupec Clickrate (úspìšnost banneru)

A k poslednímu bodu... zobrazení textové reklamy bude zdarma a bez odmìn..

Benny
# Zasláno: 5 Dub 2006 19:32


Já bych byl pro kombynovanou reklamu
=
1. èást reklamy = baner urèité velikosti
+
2. èást reklamy = text jako to bylo doposut

admin
Administrátor
# Zasláno: 5 Dub 2006 22:23


Benny:
Nejprve hodlám dodìlat souèasné zmìny, poté pøidat více formátù klasické textové reklamy a poté budu možná pøemýšlet i o bannerové reklamì a rùzných hybridních formátech :) Mám pár nápadù již teï, ale nechci je zatím zveøejòovat, aby mi je konkurence neokopírovala ještì pøed tím, než se dostanu k jejich realizaci :).

admin
Administrátor
# Zasláno: 8 Dub 2006 00:30


K updatu celého systému dojde pravdìpodobnì dnes - sobota 8. dubna..
Pøedpokládám cca hodinovou odstávku..

scsc
# Zasláno: 11 Dub 2006 12:56


Dokdy tam bude moĹľnost prevodu univerzalnch kreditu kreditu?
Dejte to tam navĹľdycky na spodek nebo jinde a univerzalni se budou za nejake veci taky dostavat.

admin
Administrátor
# Zasláno: 12 Dub 2006 08:42 - Změnil/a: admin


Dokdy tam bude moĹľnost prevodu univerzalnch kreditu kreditu?
Pravdepodobne to tam bude, dokud nejaci uzivatele budou vlastnit universalni kredity...
kazdopadne, pote co je vsechny prevedete.. cely panel by vam mel zmizet...

O rozdavani universalnich kreditu zatim nepremyslim.. i kdyz by to bylo velmi snadnì realizovatelné...

Tímto žádám všechny uživatele, aby si universální kredity co nejrychleji pøevedli.

Vaše odpověď

          Code  vypnout *Co to je?
Napište s diakritikou slovo "cervena":

 » Uživatelské jméno  » Heslo 
 
 


miniBB forum software © 2001-2021
Erotické pomůcky